Çoklu Zeka ve Yaratıcı Drama Atölyesi


Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Zeka denilince akla ilk olarak matematik gelir. Problem çözebilen, sayılarla arası iyi olan, teknolojik aletleri kullanabilen çocuklar zeki kabul edilir. Aslında matematiksel zeka, zeka türlerinden sadece bir tanesidir ve matematiksel zekayla hayatın bütünselliğini kavrayabilmek mümkün değildir. Zeka çok yönlüdür ve çocuğun kendini var edebileceği zeka türlerini bilmesi ve bunları kullanarak geliştirmesi gerekir.

Dr. Howard Gardner “Çoklu Zeka Kuramı” adını verdiği Zeka türleri; matematiksel, sözel, sosyal, duygusal, bedensel, görsel, müziksel ve doğasal zekadır.

“Yaratıcı Drama ve Çoklu Zeka Atölyesi”nde çocuklar bu zeka türlerini “yaratıcı drama” yöntemiyle uygulayarak; oyun, oynayarak ve eğlenerek öğrenecekler.

​Kazanımlar:

  • Empati ve etkin iletişim kurabilme
  • Farkındalık ve özgüven sahibi olma
  • Kendini ifade edebilme
  • Yaratıcılık ve imgelem becerilerini geliştirme
  • Duyu ve beden kontrolünü sağlayabilme
  • Etkin gözlem yapabilme, 
  • Dikkat ve odaklanma sürecini artırabilme
  • Gruba etkin birey olarak uyum sağlama
  • Doğaçlama becerileri kazanma ve geliştirme
  • Utangaçlık, içe kapanıklık ve asosyallik handikaplarını aşabilme


Kimler Katılabilir

6-7 ve 8-10 Yaş Grupları

Eğitimin İçeriği

Matematiksel Zeka
Ben Problem Çözebilirim, Hafıza Teknikleri, Sayıların Dansı

Sözel Zeka
Güzel Konuşma, Kendini İfade Edebilme, Kelimelerin Dansı

Sosyal Zeka
Grup Uyumu, İletişim Becerileri, Empati, Topluluk Önünde Konuşma, Meslekler

Duygusal Zeka
Duygu Kontrolü, Özgüven

Görsel Zeka
İmgelem ve Yaratıcılık, Hayallerin Dansı

Doğa Zekası
Çevre Bilinci

Bedensel Zeka
Duyu Kontrolü, Dikkat ve Odaklanma Sürecini Artırabilme, Diyafram Nefesi, Beden Dili

Müzik Zekası
Ritimlerin Dansı, Hayatımın Ritmi

Eğitmenler: Kemal Oruç (www.kemaloruc.net) – Cihan Özdeniz (www.cihanozdeniz.com)

Süre: 3-6 Ay

İletişim

Sahne Adresi: Cumhuriyet Cad. Prof. Dr. Celal Öker Sok. No: 2 Harbiye Şişli / İstanbul
Telefon: 0505 340 76 47 – 0542 844 58 47
Web: www.tiyatroegitimdernegi.com
E- posta: tiyatroegitimdernegi@yahoo.com  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir