Yaratıcı Drama Atölyesi

Program Adı: Yaratıcı Drama Atölyesi Programın Amacı: 

Katılımcının kendi potansiyelini keşfetmesini, sosyal çevresiyle ilişkilerini güçlendirebilmesini ve kendisini daha güçlü ifade edebilmesini sağlamak.

    Kazanımlar:

 • Empati ve etkin iletişim kurabilme
 • Keşif ve araştırma becerilerine sahip olma
 • Farkındalık ve özgüven sahibi olma
 • Kendini ifade edebilme
 • Yaratıcılık ve imgelem becerilerini geliştirme
 • Duyu ve duygu kontrolünü sağlayabilme
 • Beden kontrolünü sağlama
 • Etkin gözlem yapabilme, 
 • Dikkat ve odaklanma sürecini artırabilme
 • Gruba etkin birey olarak uyum sağlama
 • Doğaçlama becerileri kazanma ve geliştirme
 • Utangaçlık, içe kapanıklık ve asosyallik handikaplarını aşabilme
 • Sanat dallarını tanıma ve ilgi kazanma
 • Sürekli gelişen birey olma sürecinde, kendini fark etme ve geliştirebilme
 • Hayatı ve dünyayı fark etme, keşfetme becerilerini geliştirme
 • Etkin hafıza tekniklerini öğrenme ve kullanabilme